קודן כניסה מוגן מים ואנטי ונדלי עם כרטיסי קרבה MP16