אינטרקום טלוויזיה עם קודן + מוניטור צבע ללא שפופרת